top of page
ปฏิทินวันหยุดบริษัทประจำปี 2566

วันหยุดประจำปี 2566

1-2  มกราคม (อา-จ) 
6     มีนาคม (จ)                        
13-14-15-16-17 เมษายน (พฤ-ศ-ส-อา-จ)  
1     พฤษภาคม (จ)                              
3     มิถุนายน (ส)                                      28   กรกฎาคม (พฤ)                          
1     สิงหาคม (อ)                           
12   สิงหาคม (ส)                        
13   ตุลาคม (ศ)                             
5     ธันวาคม (จ)                            
29-31   ธันวาคม (ส-อา)                    

วันขึ้นปีใหม่
วันมาฆบูชา
วันสงกรานต์
วันแรงงาน
วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
วันอาสาฬหบูชา
วันแม่แห่งชาติ
วันคล้ายวันสวรรคต ฯ
วันพ่อแห่งชาติ
วันสิ้นปีใหม่

บริษัทฯ เปิดทำการปกติ 8.30-17.30 น. จันทร์-ศุกร์ (พักกลางวัน 12.00-13.00น) หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ 8.30-17.30  หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัท

bottom of page