top of page
ปฏิทินวันหยุดบริษัทประจำปี 2567

วันหยุดประจำปี 2567

1-2     มกราคม (จ-อ) 
26      กุมภาพันธ์ (จ)                        
15-16  เมษายน (จ-อ)  
1        พฤษภาคม (พ)                              
3        มิถุนายน (จ) 
22      กรกฎาคม (จ)                                29      กรกฎาคม (จ)                                  12      สิงหาคม (จ)                        
14   ตุลาคม (จ)                             
5     ธันวาคม (พฤ)                            
28-31 ธันวาคม (ส-อ)                    

วันขึ้นปีใหม่
ชดเชยวันมาฆบูชา
ชดเชยวันสงกรานต์
วันแรงงาน
วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

ชดเชยวันเข้าพรรษา
ชดเชยวันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
วันแม่แห่งชาติ
ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ฯ
วันพ่อแห่งชาติ
วันสิ้นปีใหม่

บริษัทฯ เปิดทำการปกติ 8.30-17.30 น. จันทร์-ศุกร์ (พักกลางวัน 12.00-13.00น) หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ 8.30-17.30  หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัท

bottom of page