top of page
ค้นหา
 • รูปภาพนักเขียนCS Team

การวางแผนการจัดซื้อ-สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า

การวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า เป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการธุรกิจ เพื่อให้มีการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบที่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจของคุณ ดังนี้คือขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า:

 • วิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล:

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของสินค้าเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจหรือการผลิต เพื่อให้คุณสามารถประมาณการปริมาณสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อในอนาคตได้อย่างถูกต้อง

 • การวางแผนความต้องการ:

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ (จากฝ่ายผลิตหรือฝ่ายอื่นๆ), แนวโน้มการนำมาใช้, และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อกำหนดปริมาณสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อในรอบเวลาที่กำหนด

 • การติดต่อกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย:

การสื่อสารกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Supplier) เพื่อแสดงความต้องการของคุณและสอบถามเรื่องราคา การส่งมอบ และเงื่อนไขการสั่งซื้ออื่น ๆ

 • การประเมินความเสี่ยง:

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเช่นการสูญเสียจากการสั่งซื้อน้อยเกินไป หรือมากเกินปริมาณที่จำเป็น หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในตลาด และเตรียมแผนการจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เสี่ยงเกิดขึ้น

 • การกำหนดแผนการสั่งซื้อ:

การประเมินเพื่อกำหนดการสั่งซื้อเชิงยอดมาก (bulk ordering) หรือการสั่งซื้อเชิงเป็นระยะเวลา (just-in-time ordering) ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและปริมาณการผลิต และปริมาณการสั่งซื้อที่คุณประมาณได้

 • การตรวจสอบการสั่งซื้อ:

ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อเช่น ปริมาณ, ราคา, เงื่อนไขการส่งมอบ และระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้อง

 • การตรวจสอบการติดตาม:

ตรวจสอบความก้าวหน้าในการผลิตหรือการจัดจำหน่ายสินค้า และติดตามสถานะการส่งมอบเพื่อแน่ใจว่าสินค้าจะมาถึงเร็วที่สุด

 • การจัดการสินค้าคงคลัง:

หลังจากได้รับสินค้ามาแล้ว จัดการสินค้าคงคลังให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการสูญเสียและรักษาการเข้าถึงสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การวิเคราะห์และปรับปรุง:

วิเคราะห์ผลของแผนการสั่งซื้อและปรับปรุงตามแนวโน้มในการขายและสถานการณ์ตลาด เพื่อปรับแผนการสั่งซื้อให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมธุรกิจ


การวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเป็นกระบวนการที่คำนึงถึงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก และต้องปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจและตลาด.ข้อดีของการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า

 1. การลดค่าใช้จ่าย ประหยัด: โปรโมชั่นนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำงานล่วงหน้า ลดเวลา ลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ ได้เป็นอย่างดี

 2. การควบคุมความต้องการและการผลิต: การวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าช่วยในการปรับปรุงการควบคุมความต้องการและการผลิตขององค์กร โดยสามารถประเมินความต้องการของสินค้าในอนาคตและจัดทำแผนการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการนั้นๆ

 3. ช่วยบริหารจัดการรายการสินค้า: การวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าช่วยในการบริหารจัดการรายการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการควบคุมและความเป็นระเบียบในกระบวนการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า

 4. การลดความเสี่ยง: การวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความไม่แน่นอนในการควบคุมการผลิตหรือส่งออกสินค้า

 5. การสร้างความพร้อมของสินค้า: การวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าช่วยสร้างความพร้อมของสินค้าในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถจัดการได้กับการเติบโตของตลาดและการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

 6. การอำนวยความสะดวกในการวางแผนและบริหาร: การวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าช่วยในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเป็นระเบียบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

 7. การสร้างความเชื่อมั่นในลูกค้า: การวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นในลูกค้า โดยมีสินค้าพร้อมจัดส่งตามเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจช่วยสร้างความพึงพอใจและความภักดีในการทำธุรกิจ

ขั้นตอนการสั่งซื้อออนไลน์

1. ท่านสามารถจองและสั่งซื้อสินค้าได้ล่วงหน้าสูงสุดถึง 12 เดือน โดยกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างในแบบฟอร์ม และรอรับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชม. 2. เจ้าหน้าที่จะส่งใบจองสินค้าให้กับท่านก่อนการสั่งซื้อ (หรือแนบใบสั่งซื้อ) กรุณาลงลายมือชื่อผู้สั่งซื้อและ/หรือส่งไฟล์ - ถ่ายรูปหรือสแกนพร้อมส่งเอกสารกลับมาที่ Email: sales@craftskill.co หรือ ID Line: @craftskill.co 3. ชำระค่าสินค้าก่อนวันนัดรับสินค้า 3 วันทำการ โดยท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระมาที่ Email: sales@craftskill.co หรือ ID Line: @craftskill.co (กรณีต้องการให้เก็บเงินปลายทาง มีค่าบริการ 50.-บาท) 4. รอรับสินค้าได้เลยค่ะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานขาย |𝗖𝗥𝗔𝗙𝗧 𝗦𝗞𝗜𝗟𝗟 𝗖𝗼.,𝗟𝘁𝗱.| 𝟬𝟵𝟮-𝟱𝟰𝟱-𝟱𝟱𝟴𝟴, 𝟬𝟲𝟮-𝟱𝟮𝟱-𝟮𝟱𝟭𝟵 𝗜𝗗 𝗟𝗶𝗻𝗲: @𝗰𝗿𝗮𝗳𝘁𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: 𝘀𝗮𝗹𝗲𝘀@𝗰𝗿𝗮𝗳𝘁𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹.𝗰𝗼 พิเศษ..สนใจวันนี้ ให้คำปรึกษา ฟรี

** ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร ** สินค้ามีสต๊อคพร้อมจัดส่งค่ะ

ดู 537 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page