top of page
ค้นหา
 • รูปภาพนักเขียนCS Team

อยากเป็นช่างเชื่อม..ต้องทำยังไงช่างเชื่อม... ยังคงเป็นแรงงานสำคัญในอุตสาหกรรมงานเชื่อมโลหะ เป็นสิ่งเฉพาะทาง ที่ยังเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถเฉพาะตัว โดยหน้าที่หลักคือ การประเมินงานที่ต้องทำ และจัดการเชื่อมชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นโลหะเข้าด้วยกันเพื่อสร้างงานโครงสร้าง ซ่อมแซมชิ้นส่วน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ได้รับงานออกแบบมา


การเป็นช่างเชื่อมที่ดี จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม รักษาเครื่องมือและเครื่องเชื่อมได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังควรมีความใส่ใจในรายละเอียด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะทำงานได้ตลอดเวลา


หน้าที่และความรับผิดชอบของช่างเชื่อม

 • ประเมินแบบที่ได้พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน

 • เลือกใช้วัสดุโลหะที่เหมาะสมกับชิ้นงาน ทำการวัด ตัดแต่งวัสดุโลหะให้ตรงกับความต้องการ

 • ทำการเชื่อมโลหะและใช้เครื่องมือด้วยความระมัดระวัง

 • ตรวจสอบงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทำการส่งมอบงาน

 • ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ และรายงานผู้เกี่ยวข้อง หากต้องการการซ่อม

 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงานอยากเป็นช่างเชื่อมต้องทำอย่างไร

การเป็นช่างเชื่อมไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาในระดับสูง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะมองหาผู้สมัครที่จบการศึกษาในระดับปวส. เป็นอย่างน้อย

 1. จบการศึกษาระดับปวส. ในสาขางานช่าง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. สมัครงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและทำงานเพื่อสั่งสมประสบการณ์ โดยอาจจะสมัครงานในอู่ซ่อมรถ อู่เรือ โรงงาน หรือแท่นขุดเจาะ

 3. ระหว่างทำงานอาจจะเรียนทักษะอื่น ๆ ที่สนใจเพิ่มเติม

 4. เส้นทางสายอาชีพของช่างเชื่อมสามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับหัวหน้างานหรือทำงานอิสระได้
ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page