top of page
ค้นหา
 • รูปภาพนักเขียนCS Team

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครื่องเชื่อม

อัปเดตเมื่อ 12 ธ.ค. 2562

ท่านแน่ใจแล้วหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์เหมาะสมกับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและมีการต่อสายดินที่ถูกต้อง การติดตั้งและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านี้จะต้องเป็นหน้าที่ของช่างไฟฟ้าเท่านั้น


การจัดหาฟิวส์หรืออุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด ขนาดของอุปกรณ์นี้ขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เครื่องเชื่อมจะใช้


ควรจัดตำแหน่งให้ที่จ่ายกระแสไฟหลักอยู่ส่วนที่มีปิดมิดชิดภายในเครื่องเชื่อม, ตัวเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์อยู่ในสถานที่เหมาะสม ไม่คับแคบเกินไป สามารถระบายความร้อนได้ดีและไม่อยู่ในสถานที่ที่อับชื้น


การบำรุงรักษา

 • ตรวจและบันทึกผลการตรวจเป็นประจำ ตรวจระดับและความชื้นของน้ำมันหล่อเย็นในหม้อแปลง ตรวจดูเศษฝุ่น ผงละอองโลหะต่างๆ การรั่วของกระแสไฟ สภาพแวดล้อมอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ร้อนหรือแออัดคับแคบเกินไป

 • ป้องกันไม่ให้มีความร้อนเกินขนาด ตรวจสอบด้วยเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ไม่เกินพิกัดของเครื่องเชื่อม และสายเชื่อม

 • ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมืออยู่เสมอ ไม่ดัดแปลงสภาพของตัวเครื่องหรือชุดอุปกรณ์สายเชื่อม-สายดิน

 • ต้องแน่ใจว่าที่เครื่องเชื่อมมีที่ระบายอากาศและพัดลมระบายความร้อนในตัว และต้องใช้งานได้ช่างเชื่อม

 • ต้องตรวจสอบสายต่อภายนอกเครื่องเชื่อมทุกวัน จดบันทึกและรายงายสิ่งผิดปรกติของชุดสายเชื่อม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลวดเชื่อม อุปกรณ์จับลวด หรืออุปกรณ์ส่วนหัวเชื่อม สายเชื่อม ฉนวนความร้อนที่เกิดขนาด หรือข้อ บกพร่องอื่น ๆ

 • ต้องแน่ใจว่า ข้อต่อสายเชื่อมแน่นอยู่เสมอและหน้าสัมผัสต่างๆ ต้องสะอาด

 • ตรวจสอบสภาพสายเชื่อมและสายดิน มิให้เกิดการเสียหายหรือมีรอยรั่ว

 • ใช้งานเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ไม่ดัดแปลงตัวเครื่องเชื่อม สายเชื่อม หรืออุปกรณ์ส่วนอื่นๆ หากมีการชำรุดของอุปกรณ์ต่างๆ ให้รีบเปลี่ยนทันที

 • การเชื่อมที่ใช้กระแสไฟสูงมาก สายไฟที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่ทนกระแสสูงสุดในการใช้งานได้

 • หากเครื่องมีปัญหา หรือมีสิ่งผิดปกติ ควรหยุดพักเครื่อง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซมโดยทันทีการตรวจสอบชุดสายเชื่อม

 • การหลุดหลวมของหัวจับลวดเชื่อม, หรืออุปกรณ์ส่วนหัวต่างๆ

 • รอยไหม้ หรือการแตกร้าวของอุปกรณ์

 • ความร้อนเกินขนาด และความเสียหายของสายเคเบิ้ล และชุดอุปกรณ์ส่วนหัวเชื่อม

 • ยึดสายดินให้แน่นกับตัวชิ้นงานด้วยตัวจับชิ้นงาน (Ground Clamp) และมีขนาดของกำลังไฟที่เหมาะสม เช่น 300 แอมป์ 500 แอมป์ เป็นต้น 

 • ต้องแน่ใจว่า สายไฟฟ้าที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นสายดินหรือสายเชื่อมสามารถทนกระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุดได้

 • ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือฝ่ายเทคนิคการเชื่อม เพื่อให้คำแนะนำและซ่อมแซมแก้ไข


#CS Team : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคนิค Tel.0-2894-1750 (Auto)


ดู 1,595 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page