top of page

รับเหมาก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน โรงงาน โครงสร้าง
และระบบสาธารณูปโภค

Profile CS งานรับเหมา

งานรับเหมาก่อสร้าง รีโนเวท งานอาคาร ที่พักอาศัย บ้านน๊อคดาวน์ สำนักงาน คลังสินค้า-โกดังTurn Key

งานออกแบบ-ตกแต่งภายใน

บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด เรามีทีมวิศวกรและมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างครบวงจร อาคาร โรงงาน บ้าน และงานก่อสร้างทุกประเภท อีกทั้งยังสามารถ turnkey project และส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ

ขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการก่อสร้างของบริษัทจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

 

1. Pre-Construction (ก่อนการก่อสร้าง)

- วิเคราะห์งานและความต้องการของลูกค้า
- ศึกษาสถานที่ตั้งโครงการและประเมินหน้างาน
- กำหนดแผนงาน ระยะเวลา และราคา
- จัดทำแผนงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการ

- ออกแบบร่างเพื่อนำเสนอเจ้าของโครงการ (กรณีที่ต้องการให้ออกแบบให้)

- เซ็นสัญญาการออกแบบและชำระมัดจำ เมื่อเจ้าของโครงการทำการอนุมัติแบบ

- เขียนแบบตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ปรับรูปแบบให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของโครงการ พร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ

- นำเสนอแบบเมื่อแล้วเสร็จ พร้อมจัดทำ BOQ (Bill Of Quantities) เสนอต่อเจ้าของโครงการ
- วางสัญญาก่อสร้าง กำหนดงวดงาน พร้อมมัดจำงานก่อสร้าง

- ยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. During Construction (ระหว่างก่อสร้าง)

- จัดทำและดำเนินงานตามแผนงานก่อสร้างตามหลัก Construction Managements
- แผนการนำเข้าวัสดุเพื่อทางเจ้าของโครงการตรวจเช็ควัสดุตามตกลง
- ควบคุมคุณภาพวัสดุและมาตรฐานงานช่างตามหลักวิศวกรรม พร้อมรายงานความคืบหน้าโครงการต่อเจ้าของโครงการเป็นระยะ
- จัดการประชุม งานลด-งานเพิ่ม ต่อเจ้าของโครงการ (ตามความต้องการเจ้าของโครงการ)
- ดำเนินงานในขอบเขตระยะเวลาตามแผนงานให้แล้วเสร็จ

3. Post Construction (หลังก่อสร้างเสร็จ)

- ตรวจสอบงานก่อสร้าง ตามความต้องการเจ้าของโครงการ
- ให้การปรึกษาการดูแลสิ่งปลูกสร้าง ฤกษ์เปิดอาคาร
- บริการหลังการขาย

 

มาตรฐานคุณภาพและการบริการ

1. ความพึ่งพอใจ ความมั่นใจในบริการ 
2. คุณภาพงานดีและจบชัวร์ เรามีประสบการณ์ ในงานก่อสร้างมายาว นานกว่า 13 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างและแขนงอื่นๆ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้งานที่มีคุณภาพดีและประสบความสำเร็จสวยงาม อย่างแน่นอน
3. ราคาที่สมเหตุสมผล
4. ความเป็นมืออาชีพ และการทำงานตรงต่อเวลา
5. ความปลอดภัยในขณะดำเนินการก่อสร้าง
6. การใส่ใจลูกค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย  เรามีทีมงาน และ บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้การประสานงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งหมดนี้เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

**หมายเหตุ : รับงานมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

งานโครงสร้างระบบประปาหมู่บ้าน งานระบบประปาบาดาล งานระบบประปาผิวดิน ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่ 

รับเป็นที่ปรึกษา Consult ทั่วราชอาณาจักร 

เวลาทำการ 8.30-17.30  หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัท

กรณีต้องการให้ติดต่อกลับ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างพร้อมรายละเอียดที่ท่านต้องการ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Thanks! Message sent.

รับตัดโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะทุกชนิด รับเหมาโครงสร้างอาคาร โรงงาน

งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายน้ำล้น งานขุดลอกคลอง รับเจาะบ่อบาดาล ระบบผลิตน้ำประปา ประปาบาดาล ประปาผิวดิน

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ฟาร์ม สวนเกษตร บ้านพักอาศัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

bottom of page