บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทเครื่องเชื่อมและเครื่องตัดโลหะ อุปกรณ์งานเชื่อมและศูนย์บริการครบวงจร มากว่า 20 ปี รวมถึงเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการต่างๆ เช่น งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร งานโครงสร้าง งานเชื่อมประกอบ งานด้านวิศวกรรมออกแบบ-สถาปัตย์ งานระบบสาธารณูปโภค งานตกแต่งภายใน งานรีโนเวทอาคารสถานที่ งานขุดลอกคูคลอง งานขุดเจาะบ่อบาดาล งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ประตูน้ำ ฯลฯ ควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมงานผู้ชำนาญ สามารถตรวจสอบได้ งานรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจุดประสงค์ในการลดต้นทุนให้กับลูกค้าแต่ไม่ลดคุณภาพของงาน

เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรง ตั้งใจ มุ่งมั่นและจริงจัง ในการทำงาน ผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆและต้องการพัฒนาความสามารถของตนให้มากขึ้น  โดยเข้าร่วมงานกับเราเพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการทำงาน พร้อมที่จะก้าวหน้าและเติบโตไปด้วยกัน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

รับสมัคร CS TEAM WORK

Machine and Tools

พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ติดตามงานบริการลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้าใหม่

 • รับผิดชอบเป้าหมายการขายตามที่บริษัทฯกำหนด

 • ติดต่อประสานงานขายระหว่างลูกค้ากับบริษัท 

 • รายงานปัญหาและแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างทันท่วงที

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 24-38 ปี 

 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

 • บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและงานบริการลูกค้า

 • มีความกระตือรือร้น ไฟแรง ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบสูง

 • มีพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร (มีค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์ให้)

 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม หรืองานราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการประสานงานขาย

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานเอกสารการขาย

 • รับเรื่องลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายต่างๆของบริษัทให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 • สรุปผลงานและปัญหาให้หัวหน้าฝ่ายทราบทุกสัปดาห์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

 • รักงานบริการ สามารถประสานงานฝ่ายต่างๆได้ หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • บุคคลิกดี คล่องตัว มีไหวพริบ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว รอบคอบ

เจ้าหน้าที่เทคนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างสาธิต

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานบริการให้ข้อมูลลูกค้า ด้านเทคนิคงานเชื่อม

 • งานซ่อมบำรุงเครื่องเชื่อม เครื่องตัดโลหะ

 • บริการสาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานเครื่อง

 • งานเอกสารการซ่อม รายงานชนิดต่างๆ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้พื้นฐานด้านงานเชื่อม ทิก (อาร์กอน) งานเชื่อม มิก งานตัดพลาสม่า งานโลหะ/อิเล็คทรอนิคส์

 • สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบสูง

 • บุคคลิกดี คล่องตัว มีไหวพริบ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว รอบคอบ

 • รักงานบริการ หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่สโตร์/คลังสินค้า

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บสินค้า จัดสินค้า แพ็คสินค้าเพื่อจัดส่ง 

 • ตรวจรับสินค้าจากซัพพลายเออร์

 • ลงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก ในระบบสต๊อค

 • ตรวจสอบยอดคงเหลือและดูแลสต๊อคสินค้าอย่างสม่ำเสมอ

 • ดูแลความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของคลังสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ขยัน

 • บุคคลิกดี คล่องตัว มีไหวพริบ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว สะอาด ละเอียดรอบคอบ

 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เชื่อมเหล็ก 4.jpg

Construction & Engineering

โฟร์แมน.jpg
ช่าง.jpg

สวัสดิการพนักงาน :

เงินเดือน, โบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนทุกปี, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์มพนักงาน, ประกันสังคม, ประกันชีวิต-ประกันอุบัติเหตุ, ท่องเที่ยวประจำปี, สัมมนา-ฝึกอบรม ฯลฯ

 

วิธีการสมัคร : 

- สมัครด้วยตนเอง, Fax., E-mail, ไปรษณีย์ หรือกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มด้านล่าง

- เอกสารที่ต้องเตรียมในวันที่สมัครงาน : บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) ใบขับขี่ ฯลฯ

 

ติดต่อ-สอบถาม : 

ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2894-1750 (อัตโนมัติ 30คู่สาย), 081-983-9261 โทรสาร. 0-2894-1788 email : sales@craftskill.co

ID Line : @cav5730n

ท่านได้ส่งรายละเอียดการสมัครเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯจะทำการพิจารณารายละเอียดของท่านและหากคุณสมบัติของท่าน ตรงกับความต้องการ บริษัทฯจะดำเนินการนัดหมายท่านเพื่อสัมภาษณ์อีกครั้งในภายหลัง

** คำแนะนำ **

เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครงาน  กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วนที่สุด  เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ชัดเจนและสะดวกในการพิจารณาคุณสมบัติของท่านเบื้องต้น

** หมายเหตุ** บริษัทฯ ขอรับเฉพาะพนักงานที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เท่านั้น

- มีความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทำงาน เน้นงานด้านบริการลูกค้าสูงสุด

- เน้นการทำงานเป็นทีม ไม่เกี่ยงงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- ยินดีต้อนรับผู้พิการทางร่างกาย ที่มีจิตใจดี มองโลกในแง่ดี สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- ไม่ส่งเสริมและไม่รับผู้ที่ติดยาเสพติดและเคยเกี่ยวข้องและต้องคดีอาญาหรืออาชญากรรมทุกกรณี

**สำคัญมาก** กรณียื่นเอกสารเท็จหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับเข้าทำงานทันที