คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder

 

  • YEH200    คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 200A (Black)

  • YEH250    คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 250A (Red)

  • YEH300    คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 300A Type A (White)

  • YEH3001  คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 300A Type B (Red)

  • YEH3002  คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 300A Type C (Brown) Heavy

  • YEH500    คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 500A Type A (White)

  • YEH5001  คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 500A Type B (Red)

  • YEH5002  คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 500A Type C (Brown) Heavy

YEH200
YEH200

คีมจับลวดเชื่อม ELECTRODE HOLDER 200A (BLACK)

YEH250
YEH250

คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 250A (Red)

YEH300
YEH300

คีมจับลวดเชื่อม ELECTRODE HOLDER 300A , TYPE A (WHITE)

YEH3001
YEH3001

คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 300A Type B (Red)

YEH3002
YEH3002

คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 300A Type C (Brown) Heavy

YEH500
YEH500

คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 500A Type A (White)

YEH5001
YEH5001

คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 500A Type B (Red)

YEH5002
YEH5002

คีมจับลวดเชื่อม Electrode Holder 500A Type C (Brown) Heavy Duty