top of page

Welding Wire & Rod

MIG/MAG/CO2 Welding Wire - Flux Core Wire , Tig Welding Rod, Welding Electrode / , Gouging Electrode

ลวดเชื่อมมิก (ลวดเชื่อมซีโอทู) ลวดถัง ลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ (ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์) ลวดเติมอาร์กอน (ลวดเชื่อมทิก)

ลวดเชื่อมไฟฟ้า (ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า) ลวดเชื่อมเก้าจ์ (ลวดเชื่อมเซาะร่อง)

ลวดเชื่อม

ลวดเชื่อมทิก (ลวดเชื่อมอาร์กอน) /Tig welding rod เป็น ลวดเชื่อมเปลือย มีเฉพาะแกนโลหะ ไม่มีสารพอกหุ้มเหมือนกับลวดเชื่อมมิก แต่จะมีความแตกต่างกันที่ลักษณะของหีบห่อ และกรรมวิธีการเชื่อม นั่นคือ ลวดเชื่อมทิก จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงยาวประมาณ 1 เมตร ในขณะที่ลวดมิก มีลักษณะเป็นม้วนยาวต่อเนื่อง ลวดเชื่อมทิกนิยมใช้กับงานที่ต้องการความสวยงามและต้องการความละเอียดสูงๆ ขนาดของลวดจะมีเป็น Size 1.0 , 1.6 , 2.0 , 2.4 , 3.2 , 4.0 mm. (ลวดเชื่อมทิกเหล็ก - ลวดเชื่อมทิกสแตนเลส - ลวดเชื่อมทิกอลูมิเนียม - ลวดเชื่อมทิกทองเหลือง - ลวดเชื่อมอื่นๆ) (ขนาดบรรจุ = 5kg./Pack) 

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์วาย (Flux Cored Wire) เป็นลวดเชื่อมที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างลวดเชื่อมธูป และลวดเชื่อมมิก นั่นคือ เป็นลวดเชื่อมซึ่งมีแกนโลหะกลวง ภายในบรรจุด้วยสารพอกหุ้ม มีลักษณะเป็นม้วน ลวดเชื่อมประเภทนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการเชื่อมชนิดอื่นๆ แต่มีจุดที่น่าสนใจคือ สามารถเชื่อมได้เร็วและให้รอยเชื่อมที่มีคุณภาพสูง สวยงาม สามารถผ่านการเอ็กซเรย์ได้ มีให้เลือกหลายขนาด เช่น Size 1.2 , 1.6 mm. โดยมีทั้งลวดเชื่อมเหล็ก และ สแตนเลส (ขนาดบรรจุ 15kg./Roll)

WES826 832 840

Welding Electrode
ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า
เหล็ก/สแตนเลส

ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า (Welding Electrode) เป็นลวดเชื่อมสำหรับกระบวนการ Shield Metal Arc Welding ชนิดมีแกนกลางทำด้วยโลหะ มีสารพอกหุ้ม (Flux) สำหรับแกนกลางของลวดเชื่อมและฟลักซ์นี้ จะมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับประเภทของชิ้นงานที่จะเชื่อมและการนำไปใช้ ข้อดีของลวดเชื่อมประเภทนี้คือ กรรมวิธีการเชื่อมไม่ซับซ้อน และต้นทุนค่าอุปกรณ์เครื่องเชื่อมมีราคาถูก มีขนาดตั้งแต่ 2.0 - 2.6 - 3.2 - 4.0 - 5.0 - 6.0 มม. โดยมีทั้ง ลวดเชื่อมเหล็ก และ ลวดเชื่อมสแตนเลส

ลวดพิเศษ wtrsk16-3

Special Welding Wire & Electrode
ลวดเชื่อมพิเศษอื่นๆ
เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง

call_now_คราฟท์ สกิลล์

ลวดเชื่อมพิเศษอื่นๆ เช่น  ลวดเชื่อมทนแรงดึงสูง ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง ลวดเชื่อมนิกเกิลอัลลอยด์ ลวดเชื่อมอินโคเนล ลวดเชื่อมไฟฟ้าอลูมิเนียม  ลวดเชื่อมไฟฟ้าทองแดง ลวดเชื่อมประสาน ลวด Hardfacing ฯลฯ  

 

E7018-A1 / A5.5 : E8018-B2 / A5.5 : 10018-G / A5.5 : 10018-M 

 

A-5.4 E308L-16 / E316L-16 / E309L-16 / E309Mo L-16 / E307-16 / E310-16 

 

A5.15 : E Ni-Cl / E NiFe-Cl / 

 

A5.11 : E NiCrFe-3 / E Ni Cr Mo-3 /  E Ni Cr Mo-5 / E NiCu-7 

 

A5.13 : E 4043 / E 4047 / E Csn-A / Ecu

etc.

bottom of page