top of page
ค้นหา
 • รูปภาพนักเขียนCS Team

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อม

อัปเดตเมื่อ 9 ก.ค. 2565 1. กระแสไฟฟ้า (Ampere : A) คือ ค่าของจำนวนประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านจุดๆหนึ่งต่อหน่วยเวลา หรือเรียกง่ายๆว่า การไหลของกระแสไฟฟ้าจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งในวงจรไฟฟ้า

 2. ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) คือ การไหลของกระแสไฟฟ้าไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หรือจากขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง

 3. ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) คือ การไหลของกระแสไฟฟ้าที่มีการสลับไปมาระหว่างขั้วบวกและขั้วลบในวงจรไฟฟ้า กล่าวคือ ในช่วงเวลาหนึ่ง การไหลของกระแสไฟฟ้าจากขั้วบวกไปขั้วลบ และในอีกช่วงเวลาหบึ่งจะมีการไหลของกระแสไฟฟ้าจากขั้วลบไปขั้วบวก

 4. แรงดันไฟฟ้า (Voltage : V) คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า วัดระหว่างจุดใดๆ 2 จุด หรือขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว ในวงจรไฟฟ้า ซึ่งถ้าหากมีค่ามาก ก็จะมีการไหลของกระแสที่ดีหรือมีแรงส่ง แรงผลักดันให้กระแสไหลได้ดี บางทีอาจเรียกว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้า

 5. ไฟฟ้าเฟสเดียว (Single Phase : 1ph) คือ ลักษณะของไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าที่มีคลื่นของไฟฟ้ากระแสสลับลูกเดียวในรอบ 360' ในประเทศไทยจะเป็นไฟเฟสเดียว 220 โวลต์ (V)

 6. ไฟฟ้าสามเฟส (Tree Phase : 3ph) คือ ลักษณะของไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าที่มีคลื่นของไฟฟ้ากระแสสลับสามลูกในรอบ 360' ในประเทศไทยจะเป็นไฟสามเฟส 380 โวลต์ (V)

 7. การแปลงหรือการกรองกระแส (Rectified) คือ ไฟฟ้ากระแสตรงจะได้จากการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ โดยผ่านวงจรเร็คติไฟต์ (Rectified Circuit) ซึ่งเป็นวงจรอิเล็คทรอนิคที่มีชิ้นส่วนพื้นฐานคือ ตัวไดโอด (Diode) เป็นกลไกสำคัญ โดยตัวไดโอดนี้เอง มีคุณสมบัติให้ไฟฟ้าผ่านทางเดียว

 8. ความถี่ (Frequency) คือ จำนวนรอบของลูกคลื่นที่มีการสลับ บวก ลบ ไปมาในไฟฟ้ากระแสสลับต่อหน่วยเวลา โดยที่มีความถี่เป็นหน่วยเป็น เฮิร์ทซ (Hertz:Hz)

 9. กิโลวัตต์ (KW) คือ ค่าของพลังงานที่ใช้งานจริงๆ โดยเครื่องเชื่อม เพื่อให้ได้ค่าของกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นตัวสำคัญที่กำหนดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย ซึ่งคำนวณได้จากค่าของผลคูณของแรงดัน กระแสไฟฟ้าขาเข้าและค่า Power Factor ที่ถูกต้อง หรือวัดจริงได้จากมิเตอร์วัด KW

 10. กิโลโวลต์-แอมป์ (KVA) คือ ค่าผลคูณของแรงดันกับกระแสไฟฟ้า หากด้วย 1,000 ซึ่งในการใช้งานเครื่องจริง เครื่องจะใช้พลังงานคือ KVA ไม่ใช่ KW ในการคิดค่าไฟ จะมีการคิดค่าปรับจากการไฟฟ้า เนื่องจากค่านี้ด้วย

 11. ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) คือ ค่าของ KW/KVA ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพของเครื่อง หากมีมากก็จะดี นั่นหมายถึง การสูญเสียพลังงานน้อยกว่า

 12. Duty Cycle เป็นค่าบอกระยะเวลาที่เครื่องเชื่อมสามารถทำงานได้ภายใต้ กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด โดยไม่เกิดความเสียหายแก่เครื่องเชื่อม ค่านี้จะบอกเป็นเปอร์เซนต์ โดยที่ 100% เปรียบเทียบเป็น 10 นาที เช่น เครื่องเชื่อม 350 แอมป์ 50% duty cycle ที่ 36โวลต์ หมายถึง เครื่องเชื่อมสามารถทำงานเชื่อมต่อเนื่องได้นาน 5 นาที และพัก 5 นาที ภายใต้กระแสไฟที่ใช้เชื่อม 350แอมป์ ที่แรงดัน 36 โวลต์

 13. ระบบไฟฟ้ากระแสคงที่ (Constant Current : CC) คือ ระบบของเครื่องเชื่อมที่ต้องการให้กระแสในการเชื่อมคงที่ ไม่ว่าแรงดันจะมีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดก็ตาม เหมาะกับการเชื่อม MMA และ TIG

 14. ระบบไฟฟ้าแรงดันคงที่ (Constant Voltage : CV) คือ ระบบของเครื่องเชื่อมที่ต้องการให้แรงดันในการเชื่อมคงที่ ไม่ว่าแรงดันจะมีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดก็ตาม เหมาะกับการเชื่อม MIG

ระบบไฟฟ้าในงานเชื่อม

 1. กระแสตรงขั้วตรง (Direct Current Straight Polarity ; DCSP or DC Electrode Negative; DCEN or DC-) คือ การต่อขั้วลบเข้ากับหัวเชื่อม และขั้วบวกต่อเข้ากับชิ้นงาน ซึ่งกระแสตรงขั้วตรงนี้ ความร้อนจะเกิดขึ้นที่ชิ้นงานมากกว่าที่หัวเชื่อม และการซึมลึกจะสูง

 2. กระแสตรงขั้วกลับ (Direct Current Reverse Polarity ; DCRP or DC Electrode Positive; DCEP or DC+) คือ การต่อขั้วบวกเข้ากับหัวเชื่อม และขั้วลบต่อเข้ากับชิ้นงาน ซึ่งกระแสตรงขั้วกลับนี้ ความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณชิ้นงานจะน้อยกว่า ทำให้การซึมลึกจะน้อย

 3. กระแสสลับ (Alternating Current : AC) คือ การต่อที่ไม่สนใจขั้วไฟฟ้า สามารถต่อขั้วไหนกับชิ้นงานหรือหัวเชื่อมก็ได้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Tel.089-816-8548, 092-545-5588 Email: sales@craftskill.co Line ID: @craftskill

ดู 6,160 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page