top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนCS Team

TIG Arc Start การเริ่มการอาร์ค ของงานเชื่อมทิก-อาร์กอน

อัปเดตเมื่อ 12 ธ.ค. 2562วิธีการเริ่มการอาร์ค

สำหรับวิธีการเริ่มการอาร์คนั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่โดยทั่วไปจะใช้กันอยู่ 3 วิธีคือ

  1. High-Frequency Start สำหรับวิธีนี้สามารถที่จะใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า DC หรือ AC ก็ได้ สำหรับงานเชื่อมมือหรือการประยุกต์งานเชื่อมอัตโนมัติ ซึ่งวิธีนี้จะอาศัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องเชื่อมอาร์กอน ที่มีความถี่สูงมาจ่ายพลังงานที่จุด Spark-gap ซึ่งจะทำให้เกิดไฟฟ้าแรงดันสูงตามสัดส่วนของความถี่ในวงจร โดยที่แรงดันไฟฟ้านี้จะทำให้เกิดการแตกตัว (Ionize)  ของก๊าซระหว่างขั้วอิเล็กโทรดกับชิ้นงานและก๊าซที่แตกตัวแล้วนี้ จะเป็นตัวนำกระแสเชื่อมทำให้เกิดการเชื่อมอาร์คขึ้น

  2. DC High-Voltage Start วิธีนี้เป็นการจ่ายไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงเข้าที่ขั้วอิเล็กโทรดและชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ก๊าซที่ปกคลุมเกิดการแตกตัวและทำให้เกิดการเชื่อมอาร์คขึ้น สำหรับวิธีนี้โดยทั่วไปจะใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น

  3. Lift Start (Torch Start) สำหรับวิธีนี้ จะให้เครื่องกำเนิดจ่ายไฟ มาที่ ขั้ว อิเล็กโทรดและในขณะเดียวกันก็ปล่อยก๊าซออกมาด้วย จากนั้นก็ค่อยๆกดหัวทอร์ชให้อิเล็กโทรดแตะกับชิ้นงานและ ยกหัวทอร์ชขึ้นอย่างรวดเร็วการช็อตวงจรในชั่วขณะนี้จะทำให้เกิดกระแสอาร์คขึ้น

โดยทั้ง 3 วิธีนี้เป็นวิธีการเริ่มอาร์คที่จะใช้ควบคู่กันไปกับคู่มือเล่มนี้และการเชื่อมทั่วๆไปก็สามารถใช้วิธีเหล่านี้ในการเริ่มอาร์คได้เช่นกันดู 418 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page