เครื่องตัดแก๊สกึ่งอัตโนมัติ Gas Cutting
เครื่องตัดแก๊สกึ่งอัตโนมัติ Gas Cutting

GAS Cutting Torch Gas Cutting Machine

Auto-Semi Auto Machine Welding Process & CNC Cutting Machine

 ชุดตัดแก๊สอัตโนมัติ - กึ่งอัตโนมัติ เครื่องช่วยงานเชื่อมอัตโนมัติ

เครื่องตัดแก๊ส ซีเอ็นซี

ด้ามตัดแก๊ส LPG/Propane , AC

สำหรับงานตัดแก๊สทั่วไป ใช้งานง่าย

JG-010

Gas Cutting Machine (no plug)

เครื่องตัดตามราง (หัวเดี่ยว) เดินตรง ไม่ใช้ไฟฟ้า สำหรับงานตัด/เชื่อม ตามราง

JG-005

Gas Cutting Machine (Circle)

เครื่องตัดตามราง (เดินวงกลม)

สำหรับงานตัด/เชื่อม (Optional) ตามราง

JG-011

Circle Auto Gas Cutting M/C

เครื่องตัดวงกลมกึ่งอัตโนมัติ

สำหรับงานตัดวงกลม ฝา งานตัดกลมทั่วไป

JG-014

Mini-Rail Carriage

เครื่องช่วยเชื่อมอัตโนมัติ (แนวราบ/แนวตั้ง)

สำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ ใช้งานง่าย

JG-017

Portable CNC Cutting Machine 1.5m wide track

เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติ ซีเอ็นซี (CNC)

สำหรับงานตัดตามแบบ ใช้งานง่าย  ใช้ร่วมกับโปรแกรมเขียนแบบได้

JG-001

Profiling Gas Cutting Machine

เครื่องตัดตามแบบ (Gas Cutting M/C)

สำหรับงานตัด/เชื่อม (Optional) ตามแบบ

JG-003

Gas Cutting Machine (2 Torch)

เครื่องตัดตามราง (หัวคู่) เดินตรง

สำหรับงานตัด/เชื่อม (Optional) ตามราง

JG-007

Handy Auto Gas Cutting M/C

เครื่องตัดแก๊ส Auto แบบมือจับ 

สำหรับงานตัดแก๊สกึ่งอัตโนมัติ 

JG-012

Circle Auto Gas Cutting M/C (2T)

เครื่องตัดวงกลมกึ่งอัตโนมัติ (หัวคู่)

สำหรับงานตัดวงกลม ฝา งานตัดกลมทั่วไป

JG-015

Wavering Angle Welding Carriage

เครื่องช่วยเชื่อมอัตโนมัติ (เข้ามุม/สวิงได้)

สำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ ใช้งานง่าย

JG-018

Portable CNC Cutting Machine 1.8m wide track

เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติ ซีเอ็นซี (CNC)

สำหรับงานตัดตามแบบ ใช้งานง่าย  ใช้ร่วมกับโปรแกรมเขียนแบบได้

JG-002

Gas Cutting Machine

เครื่องตัดตามราง (หัวเดี่ยว) เดินตรง

สำหรับงานตัด/เชื่อม (Optional) ตามราง

JG-009

Gas Cutting Machine (3 Torch)

เครื่องตัดตามราง (3หัวจับ) เดินตรง

สำหรับงานตัด/เชื่อม (Optional) ตามราง

JG-008

Pipe Auto Gas Cutting Machine

เครื่องตัดท่ออัตโนมัติแบบใช้แก๊ส

สำหรับงานตัดท่อหรือชิ้นงานทรงกระบอก

JG-013

Portable Profiling Gas Cutter

เครื่องตัดตามแบบอัตโนมัติ 

สำหรับงานตัดตามแบบทั่วไป

JG-016

Wavering Angle Welding Carriage

เครื่องช่วยเชื่อมอัตโนมัติ (แนวราบ/แนวตั้ง)

(เข้ามุม/สวิงได้) สำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ 

YGTxxx

Auto Cutting Tip (AC/LPG)

นมหนูหัวตัดแก๊สอัตโนมัติ สำหรับ LPG/AC

ขนาด : AC #0,1,2,3,4

           LPG #0,1,2,3,4,5,6,7,8

ขนาดบรรจุ : แพ็คละ 1 ชิ้น

CNC Gas Cutting Machine เครื่องตัดแก๊ส ซีเอ็นซี

สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายประสานงานขาย

บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด

โทร.0-2894-1750 (Auto)

Fax.0-2894-1788 Email: sales@craftskill.co

 

 พิเศษ....สนใจวันนี้ ให้คำปรึกษา..ฟรี

Thanks! Message sent.