top of page

"เป็นไปได้และดีที่สุด"

Craft Skill Co.,Ltd. บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อมและอุปกรณ์
Craft Skill Co.,Ltd. บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อมและอุปกรณ์
Craft Skill Co.,Ltd. บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อมและอุปกรณ์

บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมงานเชื่อม-ตัดโลหะ ประกอบด้วยทีมงานฝ่ายขายที่เน้นงานบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ, ฝ่ายทีมงานวิศวกรช่างที่มีประสบการณ์ในด้านการซ่อมแซมเครื่องเชื่อมและเครื่องตัดโลหะระบบพลาสมาที่สั่งสมประสบการณ์มากว่า 20 ปี

 

จุดประสงค์การจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า ด้านงานเชื่อม-ตัดโลหะที่มีคุณภาพ อาทิเช่น เครื่องเชื่อม เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมทิก เครื่องเชื่อมมิก เครื่องตัดพลาสมา อุปกรณ์เครื่องเชื่อม อะไหล่สายเชื่อม ลวดเชื่อม และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมแบบครบวงจร พร้อมศูนย์บริการ งานซ่อมแซมเครื่องเชื่อม และให้คำปรึกษาโดยทีมงานช่างผู้ชำนาญ ตลอดจนบริหารงานด้านผลิตชิ้นงานตามแบบ งานเชื่อมโลหะทุกชนิด และงานรับเหมาโครงสร้างต่างๆ  เราสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและเสริมสร้างการทำงานอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ การซ่อมบำรุงในส่วนงานโรงงาน ข้อมูลสำหรับด้านการวิชาการ ทฤษฎีเบื้องต้นและเทคนิคการใช้งานให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด  ความสะดวกสบายในการทำงานต่างๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ

 

ในระยะเวลาต่อมา บริษัทได้ทำการขยายกิจการโรงงานเพิ่มเติม โดยให้บริการรับผลิตชิ้นงานตามแบบและงานรับเหมาก่อสร้างให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งเอกชนและหน่วยงานราชการ ซึ่งด้านโรงงาน เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดำเนินการผลิตโครงสร้างเหล็กต่างๆ ได้แก่ เสาส่งสัญญาณ เสาโครงสร้างเหล็ก ป้าย ชนิดต่างๆ ได้แก่ เสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร เสาโครงเหล็กสำหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) เสาส่งไฟฟ้าแรงดันสูง เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ เสาสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร เสาโครงสร้างเหล็ก สะพาน โรงงาน โรงอาหาร โครงสร้างอาคารสำนักงาน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตเสาโครงเหล็ก ได้ถึง 5,000 ตัน ต่อปีโดยประมาณ ผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับออกแบบ งานรับเหมาโครงสร้าง งานเชื่อมเหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง อลูมิเนียม รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้าง ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านวิศวกรรมการเชื่อมและตัดโลหะ รวมถึงงานโครงสร้างต่างๆ มากกว่า 20 ปี 

ในส่วนของงานภาครัฐ บริษัทฯ มีโอกาสได้ให้บริการรับหมาก่อสร้างให้กับเอกชนหน่วยงานราชการต่างๆ ด้าน งานขุดเจาะบ่อบาดาล งานขุดลอกคลอง งานผลิตถังเหล็ก (ถังแชมเปญ ถังลูกบอล ถังลูกโลก) รับเหมาระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาบาดาล งานขุดลอกคลอง ฟื้นฟูอนุรักษ์ ฯลฯ  LINK Page

 

ด้วยการทำงานเต็มรูปแบบของเรา ความแข็งแกร่งทางการเงินและความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ทำให้เราเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานงานทั่วประเทศ เราทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อการออกแบบและการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด

 

นโยบายธุรกิจ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสนองตอบลูกค้าด้วยการนำเข้าสินค้า จำหน่าย ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล และการบริการส่งสินค้าที่รวมเร็วตรงต่อเวลา พร้อมบริการหลังการขาย ด้วยการทุ่มเททั้งในด้านเทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพของสินค้าที่นำเข้า การวางแผนการทำงาน การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยใและเที่ยงตรง พร้อมกับการฝึกอบรมบุคลากร ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการบริการลูกค้าเป็นสำคัญ

       
หลักการทำงาน

บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด เน้นการทำงานที่เป็นระบบ ในรูปแบบขององค์กร เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการ ควบคุมคุณภาพสินค้า จัดเก็บสต๊อคสินค้าให้มีสินค้าคงเหลือมากพอ ที่จะรองรับความต้องการของลูกค้า และยังพัฒนาทีมงาน เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ในด้านการให้ความสะดวกในการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ไปจนถึงการวางระบบงานบริการซ่อมแซม ตรวจเช็คเครื่องให้กับลูกค้า บริการให้คำแนะนำ-ฝึกอบรมการใช้งาน  เทคนิคงานเชื่อม-ตัดโลหะ  งานรับเหมาโครงสร้าง งานผลิตชิ้นงานตามแบบ งานเชื่อมโลหะทุกชนิด ให้คุณภาพของสินค้าตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ ทุกชิ้น จะผ่านกระบวนการคัดคุณภาพ ควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง ออกแบบผลิตภัณฑ์และประกอบขึ้นตามมาตรฐาน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักร โรงงาน อันทันสมัย โดยการควบคุมดูแลของทีมวิศวกร และบุคคลากรที่มีประสบการณ์ ความชำนาญสูง ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศ บริษัทฯจะเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และทำการทดสอบสินค้าทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้าทุกประการ

 

งานด้านสังคม

บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด ยินดีรับพนักงานที่ด้อยโอกาสเข้าทำงานในองค์กร เช่น คนพิการ บุคคลากรที่ไม่มีทุนเรียนต่อ ขาดโอกาสทางการศึกษา แต่มีความรู้ความสามารถ ขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์ ซึ่งปัจจุบันคนเหล่านี้ได้เป็นพนักงานประจำของเราแล้ว และเราจะให้โอกาสเขาเหล่านั้นด้วยการส่งให้มีการศึกษาเพิ่มเติมต่อ ฝึกอบรมในงานต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ เรายังมีการทำงานเพื่อสังคมในหลายโอกาส เช่น การบริจาคสิ่งของแลละทุนการศึกษาให้เด็กที่เรียนดีแต่ยากจน การรวมกลุ่มเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติต่างๆ การรวมกลุ่มกับชุมชนต่างๆเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์  ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

หลักในการพัฒนาสินค้า

จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมและงานตัดโลหะมามากมาย มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายธุรกิจ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นราชการและรัฐวิสาหกิจ เราจึงมีความเห็นสมควรว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเป็นผู้ที่กำหนดคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงรูปแบบการทำงานให้เป็นแบบที่ดีที่สุด กล่าวคือ เมื่อผู้ประกอบการ ต้องการดำเนินธุรกิจให้ลดต้นทุนด้านงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุง เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม การบริการดีเยี่ยม การวางระบบงานที่ถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว วิธีการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมดูแลคุณภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ และรายละเอียดทุกอย่าง เช่น การเก็บรักษาสต๊อคสินค้า, การบำรุงรักษาเครื่องมือ-เครื่องใช้, ให้คำปรึกษาด้านงานซ่อมบำรุง  สรุปคือ เมื่อลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแล้ว สามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้มาก ทั้งด้านบุคคลากร และทรัพยากรในการดำเนินงาน

 

หลักในการให้บริการ

การให้บริการ เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเรา ช่วยให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ให้กับลูกค้า ด้วยนโยบาย " ความสำเร็จของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา" ทำให้เราต้องพัฒนาบุคคลกรที่มีคุณภาพ มารยาท และประสิทธิภาพ ในการอบรม และให้บริการ เป้าหมายต่อไปในการให้บริการคือ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าสูงสุด ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตาม

 

ปัจจุบัน

 

เรามีลูกค้าประจำที่ใช้สินค้าและบริการของเรามากกว่า 1,500 ราย และมีพนักงานในส่วนสำนักงานขายมากกว่า 50 คน โดยแยกได้โดยประมาณดังนี้

1. ฝ่ายบริหารและจัดการ 4 คน

2. ฝ่ายขายและบริการลูกค้า 8 คน

3. ฝ่ายประสานงานขาย-ลูกค้าสัมพันธ์ 6 คน

4. ฝ่ายสโตร์และการจัดเก็บสินค้า 6 คน

5. ฝ่ายธุรการบัญชีและการจัดการทั่วไป 4 คน

6. ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงและหน่วยบริการนอกสถานที่ 5 คน

7. ฝ่ายจัดส่งและบริการลูกค้า 11 คน

 

นอกเหนือจากนี้ ยังมีส่วนของพนักงานส่วนงานผลิต ได้แก่

1. ฝ่ายบริหารงานผลิตในแผนกต่างๆ 4 คน

2. ฝ่ายงานออกแบบและประเมินราคา 3 คน

3. ฝ่ายงานเชื่อม ผลิต และประกอบ 35 คน

4. พนักงานระบบประปา/ขุดเจาะบ่อบาดาล 77 คน (นอกสถานที่)

 

LINK : งานรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่ง รีโนเวท งานโครงสร้าง อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงจอดรถ งานรับเหมาเชื่อมโลหะทุกชนิด 

สินค้าที่จำหน่ายและบริการ

 

1. หมวดสินค้าประเภทเครื่อง ได้แก่ เครื่องเชื่อมทิก เครื่องเชื่อมอาร์กอน (TIG Welding) เครื่องเชื่อมมิก เครื่องเชื่อมซีโอทู (MIG/MAG Welding) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (ธูปไฟฟ้า) (MMA/Stick Welding) เครื่องตัดโลหะระบบพลาสมา (Plasma Cutting) เครื่องตัดแก๊ส ชุดตัดแก๊ส (Gas Cutting Machine) มีทั้งแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ 

2.หมวดอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องเชื่อมและเครื่องตัดพลาสมา (Welding & Cutting Accessories) เช่น ชุดอะไหล่ส่วนหัวเชื่อม หัวตัด นมหนู สายเชื่อม สายดิน (Grond) ข้อต่อสายเชื่อม ปลั๊ก สวิทช์ อุปกรณ์ภายในเครื่อง

3.หมวดลวดเชื่อมและอุปกรณ์สิ้นเปลือง ได้แก่ ลวดเชื่อมทิก (Tig Rod) ลวดเชื่อมมิก (Mig Wire) ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า (Welding Electrode) ลวดเชื่อมเก้าจ์สำหรับงานเซาะร่อง (Gouging Electrode) ซึ่งมีทั้งลวดเชื่อมเหล็ก ลวดเชื่อมสแตนเลส ลวดเชื่อมทองเหลือง ลวดเชื่อมอลูมิเนียม ฯลฯ

4. หมวดอุปกรณ์วัดและปรับแรงดันแก๊สชนิดต่างๆ (Regulator/Gauge) เช่น เกจ์อาร์กอน (Argon) เกจ์ซีโอทู (Co2)เกจ์แก๊ส (LPG/Acetelyne) เกจ์ลม (O2) etc.

5.หมวดงานขัด - เจียร ตกแต่ง (Abbrasive) ได้แก่ สินค้าประเภท ใบเจียร ใบตัด กระดาษทรายกลม กระดาษทรายเรียงซ้อน จานทราย ล้อทราย ลูกขัดสก๊อตไบรท์ หินขัดชนิดต่างๆ หินไฟ และอื่นๆ

6.หมวดสินค้าเคมีอุตสาหกรรม  (Welding Chemical Process) ได้แก่ น้ำยาป้องกันสนิม (Anti-Rust) น้ำยาและสเปรย์ป้องกันสะเก็ด (Anti-Spatter), สเปรย์ตรวจสอบรอยรั่วของแก๊ส (Gas Check), น้ำยาทำความสะอาดคราบสกปรก (Cleaner Metal), น้ำยาป้องกันสนิม (Anti-Rust) เจลทำความสะอาดหัวปืนเชื่อม (Nozzle Cleaner)  สเปรย์ตรวจสอบรอยร้าวของงานเชื่อม (Color Check) สเปรย์ทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (Electric Cleaner) น้ำยา/เจลทำความสะอาดรอยเชื่อมสแตนเลส (Stainless Cleaner Polishing) 

7. หมวดงานอุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety Products) ได้แก่ หน้ากากเชื่อม แบบธรรมดา แบบสวมหัว และแบบอัตโนมัติ ถุงมือหนังเชื่อม แบบสั้น-ยาว ชุดเอี๊ยมหนัง ปลอกแขนเชื่อม รองเท้าเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัยต่างๆ แว่นตาป้องกันสะเก็ด อุปกรณ์ป้องกันกลิ่น-ควันชนิดต่างๆ หมวกเซฟตี้

8. หมวดงานซ่อมและงานบริการ เราเป็นศูนย์บริการซ่อมและให้เช่า เครื่องเชื่อม เครื่องเชื่อมอาร์กอน เครื่องเชื่อมซีโอทู และ เครื่องตัดพลาสมา อย่างครบวงจร ศูนย์บริการอะไหล่งานซ่อมทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

 

บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ
Showroom CS
รับเหมาก่อสร้างงานเขื่อนป้องกันตลิ่งและงานระบบประปา
23562ติดตั้งราวเหล็ก+ฉาบปูนเพิ่ม_200221_
งานเจาะบ่อบาดาล
รับเหมาก่อสร้าง
Craft Skill Co.,Ltd. บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อมและอุปกรณ์
เชื่อมเหล็ก
Fimer

 

"สร้างสรรค์สินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงสุด รักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในบริษัทฯ"

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page