top of page
รับสมัครงาน

รับสมัคร CS TEAM WORK

 

บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด เราเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการต่างๆ เช่น งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร งานโครงสร้าง งานเชื่อมประกอบ งานด้านวิศวกรรมออกแบบ-สถาปัตย์ งานระบบสาธารณูปโภค งานตกแต่งภายใน งานรีโนเวทอาคารสถานที่ งานขุดลอกคูคลอง งานขุดเจาะบ่อบาดาล งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ประตูน้ำ ฯลฯ ควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมไปถึง เราผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทเครื่องเชื่อมและเครื่องตัดโลหะ อุปกรณ์งานเชื่อมและศูนย์บริการครบวงจร มากว่า 20 ปี พร้อมทีมงานผู้ชำนาญ งานรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจุดประสงค์ในการลดต้นทุนให้กับลูกค้าแต่ไม่ลดคุณภาพของงาน

เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรง ตั้งใจ มุ่งมั่นและจริงจัง ในการทำงาน ผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆและต้องการพัฒนาความสามารถของตนให้มากขึ้น  โดยเข้าร่วมงานกับเราเพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการทำงาน พร้อมที่จะก้าวหน้าและเติบโตไปด้วยกัน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

เลขานุการผู้บริหาร

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการจัดตารางนัดหมาย แจ้งเตือนงาน

 • ติดตามงานที่ผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี

 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี (ด้านวิศวกรรม/บริหาร)

 • ใช้งานคอมพิวเตอร์และได้คล่อง ทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านงานวิศวกรรม/ก่อสร้าง/งานราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • บุคคลิกดี คล่องตัว มีไหวพริบ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว รอบคอบ

 • ขยัน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานเขียนแบบ บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โครงสร้างเหล็ก โกดัง/โรงงาน งาน Renovate บ้านน็อคดาวน์, ทำ Shop Drawing 

 • จัดเตรียมแบบและเอกสารต่างๆ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานฯ

 • งานถอดแบบ, ประเมินราคา และงานเอกสารด้านวิศวกรรม

 • ประสานงาน กับวิศวกรหน้างานและแก้ไขปัญหาเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่กำหนด

 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-40 ปี

 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 

 • ใช้งานโปรแกรม AutoCad , Revit, Sketch Up หรือโปรแกรมเขียนแบบอื่นๆ

 • สามารถประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ (เป็นบางครั้ง)

 • บุคคลิกดี คล่องตัว มีไหวพริบ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว รอบคอบ

 • หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

 • รับเรื่องลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายต่างๆของบริษัทให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 • สรุปผลงานและปัญหาให้หัวหน้าฝ่ายทราบทุกสัปดาห์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี ใช้อีเมล์ได้คล่อง

 • รักงานบริการ สามารถประสานงานฝ่ายต่างๆได้ หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • บุคคลิกดี คล่องตัว มีไหวพริบ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว รอบคอบ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สรรหาจัดซื้อ เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคาและดำเนินการจัดซืือ

 • รับผิดชอบงานเอกสารและงานจัดซื้อทั้งหมด

 • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี  

 • หากมีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อสินค้าเครื่องมือ-เครื่องจักรอุตสาหกรรม และอุปกรณ์งานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • บุคคลิกดี คล่องตัว มีไหวพริบ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว รอบคอบ 

 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆได้ดี

เจ้าหน้าที่เทคนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างสาธิต

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานบริการให้ข้อมูลลูกค้า ด้านเทคนิคงานเชื่อม

 • งานซ่อมบำรุงเครื่องเชื่อม เครื่องตัดโลหะ

 • บริการสาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานเครื่อง

 • งานเอกสารการซ่อม รายงานชนิดต่างๆ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้พื้นฐานด้านงานเชื่อม ทิก (อาร์กอน) งานเชื่อม มิก งานตัดพลาสม่า งานโลหะ/อิเล็คทรอนิคส์

 • สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบสูง

 • บุคคลิกดี คล่องตัว มีไหวพริบ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว รอบคอบ

 • รักงานบริการ หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่สโตร์/คลังสินค้า

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บสินค้า จัดสินค้า แพ็คสินค้าเพื่อจัดส่ง 

 • ตรวจรับสินค้าจากซัพพลายเออร์

 • ลงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก ในระบบสต๊อค

 • ตรวจสอบยอดคงเหลือและดูแลสต๊อคสินค้าอย่างสม่ำเสมอ

 • ดูแลความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของคลังสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ขยัน

 • บุคคลิกดี คล่องตัว มีไหวพริบ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว สะอาด ละเอียดรอบคอบ

 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงานทุกวัน แต่ต้องส่งงานได้ตามกำหนด

Construction & Engineering
(ไซต์งานต่างจังหวัด)

โฟร์แมน

สวัสดิการพนักงาน :

เงินเดือน, โบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนทุกปี, เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง), เบี้ยขยัน (500-1000บาทต่อเดือน), ชุดฟอร์มพนักงาน, ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน, ประกันชีวิต-ประกันอุบัติเหตุ, งานเลี้ยงสังสรรค์-ท่องเที่ยวประจำปี, สัมมนา-ฝึกอบรม, ฯลฯ

 

วิธีการสมัคร : 

- กรอกเอกสารตามแบบฟอร์มด้านล่าง , E-mail, ไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง

- เอกสารที่ต้องใช้ในสมัครงาน : บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) ใบขับขี่ ฯลฯ

 

ติดต่อ-สอบถาม : 

ฝ่ายบุคคล โทร.092-545-5588, 062-525-2519  email : sales@craftskill.co  ID Line : @craftskill

รับสมัครงาน

ท่านได้ส่งรายละเอียดการสมัครเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯจะทำการพิจารณารายละเอียดของท่านและหากคุณสมบัติของท่าน ตรงกับความต้องการ บริษัทฯจะดำเนินการนัดหมายท่านเพื่อสัมภาษณ์อีกครั้งในภายหลัง

** คำแนะนำ **

เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครงาน  กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วนที่สุด  เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ชัดเจนและสะดวกในการพิจารณาคุณสมบัติของท่านเบื้องต้น

** หมายเหตุ** บริษัทฯ ขอรับเฉพาะพนักงานที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เท่านั้น

- มีความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทำงาน เน้นงานด้านบริการลูกค้าสูงสุด

- เน้นการทำงานเป็นทีม ไม่เกี่ยงงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- ยินดีต้อนรับผู้พิการทางร่างกาย ที่มีจิตใจดี มองโลกในแง่ดี สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- ไม่ส่งเสริมและไม่รับผู้ที่ติดยาเสพติดและเคยเกี่ยวข้องและต้องคดีอาญาหรืออาชญากรรมทุกกรณี

**สำคัญมาก** กรณียื่นเอกสารเท็จหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับเข้าทำงานทันที

bottom of page