top of page

Flux Cored Wire 

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ ลวดเชื่อมใต้ฟลักซ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ ลวดเชื่อมใต้ฟลักซ์ / Flux Cored Wire

 

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ (Flux Cored Wire) เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกระบวนการเชื่อมแบบฟลักซ์คอร์ไวร์ และ แตกต่างจากการเชื่อมแบบ MIG/MAG ทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ลวดเชื่อมชนิดฟลักซ์คอร์ จะผลิตจากลวดเหล็กชนิดแบนขนาดเล็ก แล้วผ่านกระบวนการบรรจุผงฟลักซ์ หลังจากนั นจึงม้วนเข้าตะเข็บ เพื่อกักให้ผงฟลักซ์อยู่ภายในลวดเชื่อม ในขณะที่ทำการเชื่อม ลวดเชื่อมจะถูกดึงออกจากม้วนลวดเชื่อมผ่านไปยังสายเชื่อมและปืนเชื่อมจนกระทั่งอาร์คกับชิ้นงานเชื่อมในที่สุด เมื่อเกิดการอาร์คขึ้น ฟลักซ์ที่อยู่ในลวดเชื่อมจะหลอมละลายและให้คุณสมบัติแก่เนื้อเชื่อมดังนี้

1. ให้คุณสมบัติด้านเชิงกล เชิงโลหะวิทยา และคุณสมบัติด้านการต้านทานต่อการกัดกร่อนของแนวเชื่อม โดยการปรับส่วนผสมทางเคมี

 

2. ให้ความสามารถในการเติมเนื้อลวดเชื่อมได้สูงกว่าการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมตั้นที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมแบบ MIG/MAG ถึง 3 เท่า

 

3. เพิ่มความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม โดยการปกคลุมบ่อหลอมละลายของแนว เชื่อมจากก๊าซอ๊อกซิเจนและไนโตรเจนในอากาศ

 

4. ปฏิกิริยาของฟลักซ์กับน้ำโลหะ จะช่วยขจัดสิ่งที่เป็นมลทินออกจากบ่อหลอมละลาย

 

5. สร้างชั้นสแลกปกคลุมแนวเชื่อมที่กำลังแข็งตัวจากอากาศ และยังช่วยควบคุมลักษณะของแนวเชื่อมในตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆ

 

6. สร้างความเสถียรของอาร์ค โดยให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี ทำให้ช่วยลดการเกิด เม็ดโลหะกระเด็น (Spatter) ทำให้แนวเชื่อม เนียนเรียบ และมีขนาดแนวเชื่อมที่สม่ำเสมอ โดยปกติ ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ที่ผลิตขายในปัจจุบัน จะมีอยู่ 2 ประเภท ดังนี ้

    6.1 ลวดฟลักซ์คอร์ ชนิดที่ต้องใช้ก๊าซ ปกคลุมแนวเชื่อม เรียกว่า Gas Shielded Flux Cored Wire หรือ Outer Shielded Flux Cored Wire : การใช้ลวดประเภทนี้ จะต้องมีก๊าซปกคลุมแนวเชื่อมจากภายนอกร่วมด้วยเสมอเมื่อทำการเชื่อม ซึ่งชนิดของก๊าซปกคลุมนั้น จะต้องพิจารณาจากข้อกำหนดของการใช้ลวดแต่ละชนิด เช่น การเชื่อม เหล็กกล้าคาร์บอนด้วยลวดเชื่อมเกรด E71T-1 จะใช้ก๊าซปกคลุมเป็นคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) หรือสามารถใช้ ก๊าซผสม ระหว่างอาร์กอนกับ CO2 ก็ได้ 

    6.2 ลวดฟลักซ์คอร์ชนิดที่ไม่จำเป็ นต้องใช้ก๊าซปกคลุมแนวเชื่อม เรียกว่า Self-Shielded Flux Cored Wire หรือ Inner Shielded Flux Cored Wire. : การใช้ลวดประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซปกคลุมแนวเชื่อมจากภายนอก เนื่องจากฟลักซ์ที่บรรจุอยู่ในลวดเชื่อม จะสามารถแตกตัวออกเป็นก๊าซปกคลุมแนวเชื่อมได้ด้วย ตัวเองในขณะที่ทำการเชื่อม ลวดเชื่อมประเภทนี ้มักจะใช้กับอุตสาหกรรมหนักหรืองานที่อยู่กลางแจ้ง และอาจจำเป็ นต้องใช้เครื่องเชื่อมที่เหมาะสมกับการใช้ลวดเชื่อมชนิดนี้ด้วย

 

ลวดเชื่อมสำหรับเชื่อมใต้ฟลักซ์ หรือเรียกว่า กระบวนการเชื่อมแบบฟลักซ์คอร์ สำหรับโลหะ กลุ่มเหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไป (Mide Steel) จะมีมาตรฐานกำหนดตาม ANSI/AWS A5.20

 

ลวดเชื่อม ฟลักซ์คอร์ (FLUX CORED WIRE)

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ เป็นลวดเชื่อมเปลือยที่มีไส้ฟลักซ์ อยู่ในแกนกลางของลวด เป็นการเอาข้อดีของลวดเชื่อมไฟฟ้ากับลวดเชื่อมมิกมารวมกัน แนวเชื่อมที่ได้จึงสวยงาม เพราะฟลักซ์ที่อยู่ในแกนลวด ทำหน้าที่คลุมแนวเชื่อมไว้ (ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์บางชนิดจึงไม่ต้องใช้แก๊สซีโอทูมาปกคลุมแนวเชื่อม) เหมาะกับงานเชื่อมที่ต้องการคุณภาพสูง และผ่านการเอกซ์เรย์ได้ดี ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์มีอยู่ 2 ประเภทคือ

 

1. ลวดเชื่อมฟลัคซ์คอร์ Flux Cored Wire สำหรับงานเหล็ก เหมาะกับงานเชื่อมตามอู่ต่อเรือ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักรทางการเกษตร ขี้สแล็คเคาะออกง่าย มีขนาด ตั้งแต่ 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร  

 

2. ลวดเชื่อมฟลัคซ์คอร์ Flux Cored Wire สำหรับงานสแตนเลส ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเชื่อมการประกอบเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ถังแรงดันอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีตั้งแต่เกรด 308L, 309L, 316L ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์สแตนเลส มีขนาด 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตรเช่นเดียวกับฟลัคซ์คอร์เหล็ก

......................................................................................................................................................................................................................

ลักษณะและขนาดของลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ (Flux Cored Wire)

 

มีลักษณะเป็นม้วน ขนาด 1.2 mm. (ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ เหล็ก - ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ สแตนเลส)

และ ขนาด 0.8มม.,1.0มม. (เฉพาะลวดฟลักซ์คอร์ เหล็ก แบบไม่ใช้แก๊ส)

ขนาดบรรจุ = 5kg. (FCAW GasLess) and 15kg. /Roll (FCAW) 

Flux Cored Wire
WMWF812 ลวดเชื่อมใต้ฟลักซ์ ฟลั๊กซ์คอร์ (
WMWF12L ลวดเชื่อมใต้ฟลักซ์ ฟลั๊กซ์คอร์ (
WMWF812
ลวดเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ สแตนเลส 308L Flux Cored Wire Stainless 308L 
FCAW (ER308LT1-1) ใช้สำหรับงานเชื่อมฟลักซ์คอร์ สแตนเลส
ขนาดของลวดเชื่อม
Dia. 1.2 mm.
 
ขนาดบรรจุ: 12.5 kg./Roll
wmw612h-955218
ลวดเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ สแตนเลส 316L Flux Cored Wire Stainless 316L
FCAW (ER316LT1-1) ใช้สำหรับงานเชื่อมฟลักซ์คอร์ สแตนเลส
ขนาดของลวดเชื่อม
Dia. 1.2mm.
 
ขนาดบรรจุ: 12.5 kg./Roll
bottom of page